INTO Sports Oy

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi: INTO Sports Oy
Y-tunnus: 2832032-1

Postiosoite: Tulliportinkatu 54, 80130 Joensuu

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Marianne Tarva-Parviainen
Postiosoite: Tulliportinkatu 54, 80130 Joensuu
Puhelin: 050 5171883
Sähköposti: marianne@intosports.fi

 1. Rekisterin nimi

INTO Sports Oy asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • palvelun toteuttaminen,
 • asiakastapahtumien varmentaminen,
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • markkinointi,
 • analysointi ja tilastointi,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Henkilötietoja ei käytetä automatisoidussa päätöksenteossa.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli,
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot
  sekä peruutustiedot,
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
 • nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut,
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
 • mahdolliset luvat ja suostumukset,
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot, kuten liikuntaan osallistumiseen vaikuttavat sairaudet ja muut ohjaustilanteeseen ja muuhun toimintaan mahdollisesti vaikuttavat tiedot (esim. ruoka-aineallergiat), jotka ohjaajalla on hyvä olla tiedossa osallistujan ja ryhmän hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi, asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytetään tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti. Henkilötietoja voidaan myös säilyttää tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa sekä palveluidemme kehittämiseen.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. Jos asiakassuhde ei ole ollut aktiivinen 2 vuoteen, tiedot poistetaan.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä
  ja julkisista rekistereistä.

Jos asiakas ei halua luovuttaa henkilötietojaan, hänen tulee ottaa yhteyttä kohdassa 1. Rekisterinpitäjä mainittuun henkilöön, jolloin hän voi suorittaa varauksen ja maksun pelkän nimen perusteella.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

 • lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esim. toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen;
 • kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä;
 • mikäli olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä;
 • mikäli käyttäjätietosi on tilattu ja/tai liitetty työnantajasi toimesta ja/tai työnantajasi tietoihin, luovutamme esimerkiksi suoritustietojasi nimetyille yhteyshenkilöille; ja
 • sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Evästeet

Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivuillamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivujen käytöstä ymmärtääksemme, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivuja ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.

Rekisteröity voi estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltaan. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Alla kuvattuja rekisteröidyn oikeuksia koskevia toimenpidepyyntöjä varten tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2. mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja pyytää niihin korjausta.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli kokee, että hänen henkilötietojaan on käsitelty lainvastaisesti tai että INTO Sports Oy:llä ei ole oikeutta käsitellä joitain hänen henkilötietojaan.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot tai tietoja mikäli kokee, että kaikkien tai joidenkin häntä koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen kohdassa 4. kuvattujen tarkoitusten kannalta.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos kokee, että INTO Sports Oy on rikkonut henkilötietojensa käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.