INTO Sports arvot ovat:

Yksilön ja asiakkaan arvostaminen

Turvallisuuden varmistaminen

Osaava ja innostava henkilökunta

Asianmukaiset laitteet ja välineet

INTO Sports vastaa siitä, että yrityksen toiminta ja toiminta tunneilla on yrityksen arvojen mukaista ja sisältää sovitut asiat. Vastaamme siitä, että asiakkaat voivat kokea osallistumisensa niin fyysisesti kuin psyykkisesti turvalliseksi, että he voivat innostua tunneilla tapahtuvasta toiminnasta ja että heidät huomioidaan yksilöllisesti. INTO Sports vastaa, että käytettävät telineet ja välineet ovat asianmukaisessa kunnossa, ehjiä ja oikein käytettynä turvallisia. INTO Sports vastaa, että osallistujille annetaan asianmukaista ja ikään sopivaa ohjausta ja valmennusta ja että osallistujia ohjeistetaan käyttämään välineitä turvallisuusseikat huomioiden ja tekemään tehtäviä turvallisuusseikat huomioiden.