Järjestyssäännöt

Yleisen viihtyvyyden vuoksi on hyvä tietää, mitä perussääntöjä noudattamalla luomme mahdollisimman mukavan liikuntaelämyksen sekä itsellemme että ympäristöllemme. Nautinnollisia liikuntahetkiä!   

1 YLEISTÄ

Osallistujan (jos hän on yli 18-vuotias) tai huoltajan (osallistujan ollessa alle 18-vuotias) tulee käydä läpi nämä toimintaa koskevat yleiset järjestyssäännöt ja varmistaa, että osallistuja sitoutuu noudattamaan sääntöjä. Ohjaaja voi poistaa tunnilta osallistujan, joka ei pysty noudattamaan ohjeita ja sääntöjä. Tällöin soitamme huoltajalle välittömästi ja sovimme lapsen hakemisesta tai itsenäisestä kulkemisesta kotiin.  

Jos osallistuja tarvitsee erityistä tukea osallistumisessaan tunneille joko käyttäytymisongelmien tai liikuntarajoitteiden vuoksi, huoltajan tulee itse järjestää osallistujalle avustaja. Avustajan ei tarvitse maksaa osallistumismaksua. Avustajan tulee huolehtia avustettavansa turvallisuudesta ja toiminnasta aktiivisesti ja oma-aloitteisesti. 

Aikuisen ja lapsen yhteisissä ryhmissä lapsen mukana tuleva aikuinen vastaa lapsen toiminnasta ja turvallisuudesta tunnilla.  

Tunneille ei saa tulla sairaana. 

2 TAVAROIDEN SÄILYTYS

Ulkokengät jätetään niille varattuun kenkähyllyyn ulko-oven vieressä. Pukuhuoneet ovat tarkoitettu tunneilla kävijöiden ulkovaatteille sekä muille tavaroille. Huolehdithan, että laitat tavarasi siististi niille varatuille paikoille.  

3 PUKEUTUMINEN SEKÄ VARUSTEET

Tunneilla liikutaan paljain jaloin, sukkasillaan tai pehmeäpohjaisissa tossuissa. Tunneilla ei saa olla minkäänlaisissa liikuntakengissä. Jalat pestään aina ennen tuntia ja jos käyttää sukkia, niiden tulee olla puhtaat! Muuksi varustukseksi tunneille sopii yleisesti sisäliikuntaan sopiva vaatetus (esim. T-paita, shortsit, trikoot tai verryttelyhousut). Tunneille mukaan myös oma vesipullo ja pieni pyyhe jalkojen pesua varten. Huoltajan tulee huolehtia siitä, että osallistuva lapsi tai nuori on varustautunut tunnille asianmukaisesti. 

4 OMA TURVALLISUUS

Osallistujan ja hänen huoltajansa tulee ymmärtää, että liikuntatoiminnassa voi aina sattua tapaturmia. Osallistujalla tulee olla liikuntatoiminnassa sattuvat tapaturmat kattava vakuutus. INTO Sports EI ole vakuuttanut osallistujia tapaturman varalta. INTO Sports EI VASTAA toimintaan osallistuneelle mahdollisen tapaturman aiheuttamasta vahingosta. Osallistuja ja hänen huoltajansa ottavat vastuun omista tapaturmistaan.  

INTO Sports PARTY -tapahtumissa ja INTO Sports TEAM ja FREE -tunneilla alaikäisten osalta tapahtuman tilaaja toimii vastuullisena henkilönä ja hänen tehtävänsä on varmistaa, että osallistujat ovat asianmukaisesti vakuutettuja ja, että osallistujien huoltajat ovat tietoisia ja hyväksyvät näissä myynti- ja sopimusehdoissa asetetut vastuulausekkeet. 

Käytösohjeiden noudattaminen on tärkeää turvallisuuden kannalta. 

5 KÄYTÖSOHJEET

 Tunneilla sovitaan ryhmän jäsenten yhteistoiminnasta (kannustamisesta, tukemisesta jne.). Tunneilla on tietyt rutiinit, joita käytetään muun muassa aloituksessa, lopetuksessa ja ohjeidenantotilanteissa.  

Wc:ssä tulee käydä ennen tunnin alkua turhan vessarumban välttämiseksi tunnin aikana. 

Lue myös huolella kohdat: Oma turvallisuus ja liikuntavälineet. 

6 LIIKUNTAVÄLINEET

INTO Sports vastaa, että käytettävät telineet ja välineet ovat asianmukaisessa kunnossa, ehjiä ja oikein käytettynä turvallisia. INTO Sports vastaa, että osallistujille annetaan asianmukaista ja ikään sopivaa ohjausta ja valmennusta ja että osallistujia ohjeistetaan käyttämään välineitä turvallisuusseikat huomioiden ja tekemään tehtäviä turvallisuusseikat huomioiden.   

Osallistujan tulee käyttää välineitä ja telineitä ohjeiden mukaisesti niin, että ne eivät vääränlaisen käytön takia mene rikki. 

Liikuntavälineet raivataan käytön jälkeen yhdessä niille kuuluville paikoille. INTO Sports FREE- tunneille osallistuvat henkilöt raivaavat liikuntavälineet omatoimisesti niille paikoille, joista he ovat välineet ottaneet. Liikuntatila tulee jättää aina siistiin kuntoon sieltä lähtiessä. 

INTO Sports PARTY -tunneilla on varattu aikaa valmistautumiseen 15 minuuttia ja loppuraivaukseen 15 minuuttia. 

7 ARVOESINEET JA LÖYTÖTAVARAT

Arvokkaimmat tavarat kannattaa jättää kotiin. Mukana olevat tavarat pidetään pukuhuoneissa. 

INTO Sports EI VASTAA osallistujan ja hänen huoltajansa tai avustajien omaisuudelle, kuten vaatteille tai muille tavaroille mahdollisesti aiheutuvista vaurioista. INTO Sports EI VASTAA osallistujan ja hänen huoltajansa tai avustajien vaatteiden tai muiden tavaroiden mahdollisesta katoamisesta INTO Sports Oy:n tiloissa. 

INTO Sports ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, joka osallistujalle on mahdollisesti aiheutunut tunneilla tapahtuneen toiminnan seurauksena. 

Löytötavaroita voit tiedustella henkilökunnalta. 

8 OMAT EVÄÄT

Eväitä voi syödä ainoastaan henkilökunnan osoittamassa tilassa.  

9 MATKAPUHELIMEN KÄYTTÖ

Matkapuhelimessa puhuminen harjoittelun aikana ei ole toivottavaa, joten jätäthän matkapuhelimesi pukuhuoneeseen. Näin itselläsi sekä muilla tunneilla olijoilla on mahdollisuus keskittyä harjoitteluun. 

10 VALOKUVAAMINEN

Oman lapsen valokuvaaminen tiloissamme on sallittua. Kuvia ottaessa tulee varmistaa, että niissä ei esiinny henkilöitä, joilta ei ole kysytty lupaa kuvaamiseen (alle 18-vuotiailta heidän vanhemmiltaan).  

11 KORVAUSVELVOLLISUUS

Jos asiakas vaurioittaa tahallisesti INTO Sports Oy:n kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti. 

   

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Näihin ehtoihin sovellamme Suomen lakia. 

 

Takaisin alkuun