Liikuntaa kaikenikäisille!

INTO Sports on ohjattua, hauskaa ja monipuolista liikuntaa kaikenikäisille: lapsille, nuorille ja aikuisille, myös ryhmille.

Meillä ei pakoteta tietyn lajin muottiin, vaan tunneilla sovelletaan taitoja eri liikuntamuodoista, kuten esimerkiksi voimistelusta, parkourista, yleisurheilusta, kamppailulajeista, palloilulajeista ja sirkuksesta.

INTO Sports on enemmän kuin pelkkää liikuntaa, sillä se kehittää myös sosiaalisia taitoja ja ryhmädynamiikkaa. Ammattitaitoiset ohjaajamme ottavat huomioon lasten ja nuorten ikäkausiin liittyvät herkkyyskaudet ja tukevat yksilöllisiä kasvamisen ja kehittymisen tapoja.

”Lapsi on tykännyt tehdä ja touhuta tunneilla. Ilo on ollut silminnähtävää”, totesi eräs tyytyväinen asiakkaamme. Tule sinäkin mukaan!

Kysy ilmaista kokeilukertaa: info@intosports.fi

INTO Sports konseptin peruskivet

Moderni tapa harrastaa liikuntaa

INTO Sports on uudenlainen konsepti liikunnan harrastamiseen kaikenikäisille.

Tunneilla on hauskaa!

Innostava liikuntatila ja välineet sekä tarkasti valitut harjoitteet, pelit ja leikit vievät mennessään ja nostavat hymyn korviin.

INTO Sports ei ole vain liikuntaa, vaan se kehittää myös sosiaalisia taitoja ja ryhmädynamiikkaa. Vuorovaikutus ohjaajan ja toisten ryhmäläisten kanssa, rutiinit ja ryhmähenki tekevät turvallisen ilmapiirin. Meille hyväksyvä ja avoin henki on tärkeintä! Näin jokaisella on matala kynnys tulla mukaan ja kokeilla uutta.

Nyt saa rikkoa lajirajoja!

Meillä ei pakoteta tietyn lajin muottiin. INTO Sports -tunnit yhdistävät eri liikuntamuotoja: sovellamme esimerkiksi voimistelun, yleisurheilun, kamppailulajien ja palloilulajien taitoja luovalla tavalla. Tunneilla on elementtejä myös esimerkiksi tanssista, sirkuksesta ja joogasta. Nyt saa rikkoa lajirajoja!

INTO Sports on harrastamista ilman kilpailutavoitteita, mutta kisailu ja pelillisyys kuuluu olennaisesti toimintaan. Urheilulajien sijaan rakennamme toiminnan ihmisen liikkumiselle luonteenomaisten toiminnallisten perusliiketaitojen, kuten tasapainotaidon, liikkumistaidon ja välineiden käsittelytaidon pohjalle.

Kunto karttuu kuin huomaamatta!

Käytämme ajan tehokkaasti hyväksi niin, että tunneilla jokainen pääsee liikkumaan mahdollisimman paljon ilman pitkää oman vuoron odottelua.

INTO Sports kehittää hapenottokykyä ja tuki- ja liikuntaelimistön kuntoa. Liikumme kokonaisvaltaisesti ja koko kehoa tasapainoisesti kuormittaen. Ammattitaitoiset ohjaajamme ottavat tuntien suunnittelussa huomioon eri ikäkausien kasvuun liittyvät herkkyyskaudet.

Taitovarastosta kertyy huiman laaja!

Taidot karttuvat kullakin omalla tahdilla – tunneilla pääsee hyödyntämään omia vahvuuksia mutta myös haastamaan itseään vaikeammissa tehtävissä.

Laaja taitovarasto on muutakin kuin motoristen taitojen varasto. Kamppailullisten ja pelillisten harjoitteiden avulla kehittyvät myös kognitiiviset eli taktiset, peli-idealliset taidot.

On tuhat tapaa liikkua ja oppia!

Ei ole oikeaa ja väärää, on vain erilaisia vaiheita ja erilaisia tapoja. Jokainen pystyy, oivaltaa ja keksii. Valmentaja ohjaa ja tukee liikunnan löytöretkeilyä.

Lasten ja nuorten parissa tuemme yksilöllisiä kasvamisen ja kehittymisen tapoja. Toiset ovat nopeita kokeilemaan, kun taas toiset harkitsevat tarkkaan ennen kuin ryhtyvät toimeen. INTO Sports -ryhmissä jokaisella on mahdollisuus toimia omalla tavallaan.

Sytytämme jokaiseen liikkujaan liekin, jota ruokimme innostamisella, kannustamisella ja rohkaisulla. Pian pienestä liekistä kasvaa suuri roihu, joka saa LOISTAMAAN!

INTO Sports arvot & toiminta-ajatus

Yksilön ja asiakkaan arvostaminen

Turvallisuuden varmistaminen

Osaava ja innostava henkilökunta

Asianmukaiset laitteet ja välineet

INTO Sports vastaa siitä, että yrityksen toiminta ja toiminta tunneilla on yrityksen arvojen mukaista ja sisältää sovitut asiat. Vastaamme siitä, että asiakkaat voivat kokea osallistumisensa niin fyysisesti kuin psyykkisesti turvalliseksi, että he voivat innostua tunneilla tapahtuvasta toiminnasta ja että heidät huomioidaan yksilöllisesti. INTO Sports vastaa, että käytettävät telineet ja välineet ovat asianmukaisessa kunnossa, ehjiä ja oikein käytettynä turvallisia. INTO Sports vastaa, että osallistujille annetaan asianmukaista ja ikään sopivaa ohjausta ja valmennusta ja että osallistujia ohjeistetaan käyttämään välineitä turvallisuusseikat huomioiden ja tekemään tehtäviä turvallisuusseikat huomioiden.

Toimintaa, joka saa loistamaan!

INTO Sports Oy on vuonna 2017 Joensuuhun perustettu liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin palveluja tuottava yritys. Toiminnan ytimenä on INTO Sports -konsepti.

Haluamme uudistaa oppimiseen liittyvää ajattelua. Ei ole oikeaa ja väärää, on vain erilaisia toimimisen tapoja ja erilaisia oppimisen vaiheita. Tärkeintä on löytää oma tapansa, kokeilla rohkeasti ja kokemusten kautta oppia uutta! Tämä oivallus pätee yhtä hyvin liikuntaan kuin mihin tahansa muihin elämän osa-alueisiin.

Kannustamme…

Unelmoimaan ja tavoittelemaan unelmia sitkeästi,

Toimimaan ja liikkumaan luovasti ja monimuotoisesti,

Kunnioittamaan itseä ja toisia – luottamaan omaan osaamiseen!

Näin syntyy liikunnan ilo, ja liikkumalla syntyy niin fyysisesti kuin henkisesti hyvinvoiva Sinä.

MISTÄ KAIKKI SAI ALKUNSA?

INTO Sports konseptin taustalla on konseptin kehittäjän Marianne Tarva-Parviaisen halu tarjota ensisijaisesti lapsille ja nuorille suunnattua innostavaa monimuotoista liikuntaa ilman kilpailutavoitteita.

”Liikunnan tulee erityisesti toimia lasten ja nuorten itsetunnon ja pätevyyden kokemuksen vahvistajana sekä tarjota elinikäisiä kaverisuhteita. Sen tulee antaa tiheästi onnistumisen elämyksiä ja innostaa itsensä haastamiseen ja itsensä ylittämiseen yhä uudelleen. Liikunnan täytyy tarjota mahdollisuus luovuuteen sekä monipuolisen motorisen oppimisen kokemiseen. Ja ennen kaikkea, liikunnan pitää olla niin hauskaa, että innostus, uteliaisuus ja sinnikkyys liikuntaa ja uusien taitojen oppimista kohtaan jatkuu läpi elämän!

Kun edellä kuvatut psyykkisen, sosiaalisen ja motorisen tason tavoitteet toteutuvat, myös fyysiseen toimintakykyyn ja suorituskykyyn liittyvillä tavoitteilla on mahdollisuus toteutua. Liikunnan tehtävä on kehittää hapenottokykyä ja tuki- ja liikuntaelimistön kuntoa, lapsilla ja nuorilla erityisesti herkkyyskaudet huomioiden.

Jotta edellä kuvatut tavoitteet voivat toteutua, konseptin käytännön ratkaisut pohjautuvat liikuntakasvatuksen, taidon oppimisen sekä fyysisen harjoittelun nykyaikaiseen teoriaan ja tutkimukseen. Konseptin kehittämiseksi tutkimusta seurataan jatkuvasti ja konseptia itseään altistetaan tutkimuksen kohteeksi.”

Konseptissa näkyy myös kehittäjän pitkäaikainen oma kokemus kasvatuksen, liikunnan ja urheilun saralla. INTO Sports – konseptin tavoitteiden mukainen toiminta edellyttää liikkumisympäristöltä kokonaisvaltaisuutta ja monimuotoisuutta palvelevia ominaisuuksia.