INTO Sports konseptin taustalla on konseptin kehittäjän Marianne Tarva-Parviaisen halu tarjota ensisijaisesti lapsille ja nuorille suunnattua innostavaa monimuotoista liikuntaa ilman kilpailutavoitteita.

Liikunnan tulee erityisesti toimia lasten ja nuorten itsetunnon ja pätevyyden kokemuksen vahvistajana sekä tarjota elinikäisiä kaverisuhteita. Sen tulee antaa tiheästi onnistumisen elämyksiä ja innostaa itsensä haastamiseen ja itsensä ylittämiseen yhä uudelleen. Liikunnan täytyy tarjota mahdollisuus luovuuteen sekä monipuolisen motorisen oppimisen kokemiseen. Ja ennen kaikkea, liikunnan pitää olla niin hauskaa, että innostus, uteliaisuus ja sinnikkyys liikuntaa ja uusien taitojen oppimista kohtaan jatkuu läpi elämän!

Kun edellä kuvatut psyykkisen, sosiaalisen ja motorisen tason tavoitteet toteutuvat, myös fyysiseen toimintakykyyn ja suorituskykyyn liittyvillä tavoitteilla on mahdollisuus toteutua. Liikunnan tehtävä on kehittää hapenottokykyä ja tuki- ja liikuntaelimistön kuntoa, lapsilla ja nuorilla erityisesti herkkyyskaudet huomioiden.

Jotta edellä kuvatut tavoitteet voivat toteutua, konseptin käytännön ratkaisut pohjautuvat liikuntakasvatuksen, taidon oppimisen sekä fyysisen harjoittelun nykyaikaiseen teoriaan ja tutkimukseen. Konseptin kehittämiseksi tutkimusta seurataan jatkuvasti ja konseptia itseään altistetaan tutkimuksen kohteeksi.

Konseptissa näkyy myös kehittäjän pitkäaikainen oma kokemus kasvatuksen, liikunnan ja urheilun saralla. INTO Sports – konseptin tavoitteiden mukainen toiminta edellyttää liikkumisympäristöltä kokonaisvaltaisuutta ja monimuotoisuutta palvelevia ominaisuuksia.

Lue INTO Sports’n taustasta lisää TÄÄLTÄ.