INTO Sports TOP

INTO Sports TOP: Henkilökohtaista oheisvalmennusta 13–19-vuotiaille urheilijoille

INTO Sports TOP – valmennuksen kulmakivet:

 • 1. Tie huipulle on pitkäjänteinen prosessi!
  • Emme tavoittele pikavoittoja, vaan menestystä aikuisena.
 • 2. Monipuolisesti toimiva keho on tulevan menestyksen tukipilari!
  • Monimuotoiset motoriset taidot antavat eväitä soveltaa lajitaitoja yllättävissäkin tilanteissa.
  • Suunnittelemme harjoittelun ja harjoitukset 368- koodin mukaisesti.
 • 3. Harjoittelun oikea rytmittäminen on keskeinen osa nousujohteista kehityspolkua!
  • Kuormituksen ja palautumisen tasapaino suunnitellaan huolella.
  • On tärkeää seurata urheilijaa ja reagoida tarvittaessa.

Tarjoamme valmennuspalvelua lajivalmennusta tukevaan fysiikkavalmennukseen sekä ravinto-ohjaukseen. Valmennusta tarkastellaan kokonaisuutena niin, että lajivalmennus otetaan huomioon ja suunnittelua toteutetaan yhdessä lajivalmentajan kanssa. Kokonaisharjoittelun rytmittämisen ja oheisharjoitusten sisällöt suunnittelee INTO Sports Oy:n valmentaja lajivalmentajan kanssa neuvotellen ja sopien. Lajivalmennuksen sisällöstä vastaa lajivalmentaja.Valmennussopimus tehdään vuodeksi kerrallaan henkilökohtaisesti urheilijan ja alle 18-vuotiaan kohdalla myös huoltajan kanssa. Urheilijalla voi olla myös valmentajaedustaja sopimusta tehtäessä.

Valmennussopimuksessa sovitaan tarkasti INTO Sports Oy:n tarjoaman valmennuksen määristä, sisällöistä ja muodoista, INTO Sports Oy:n sekä tilaajan vastuusta sekä maksuista ja maksutavoista.

Kysy lisää ja varaa: Marianne Tarva-Parviainen, marianne@intosports.fi / info@intosports.fi, 050 5171883.

Vuoden kestoinen INTO Sports TOP – valmennuksen sisältö:

 • Alku-, väli- ja loppukeskustelu:
  • Alkukeskustelussa täytetään ’Alkukartoitus’ – lomake, jonka pohjalta yhdessä laaditaan 8 viikon, 6 kuukauden ja 1 vuoden ajalle tavoitteet. Lyhyen tähtäimen (8 vko) tavoitteet asetetaan aina seuraavalle jaksolle uuden harjoitusrytmityksen ja ohjelman laatimisen yhteydessä.
  • Välikeskustelu 6kk kohdalla. Välikeskustelussa asetetaan tavoite seuraavalle puolivuotisjaksolle. Keskustelun perusteella vuosisuunnitelmaa tarkennetaan ja tarvittaessa muutetaan. Keskustelussa käydään läpi harjoittelun toteutumista, harjoituksissa toimintaa (sekä valmentajan että valmennettavan), etenemistä tavoitteiden suunnassa, motivoituneisuutta, henkisiä ja fyysisiä resursseja ja voimavaroja, valmentajan toimintaa ja valmentajalta saatua tukea, jne.
  • Loppukeskustelu sopimuskauden viimeisellä viikolla. Loppukeskustelussa arvioidaan valmennusyhteistyön onnistumista, tavoitteiden saavuttamista sekä mahdollisia jatkosuunnitelmia.
 • Kevyt ravinto-ohjaus
  • Ruokatottumuskysely, jonka perusteella kevyt ravinto-ohjauskeskustelu ja kirjallinen palaute
 • Toiminnallinen liikearviointi valmennuskauden alussa ja lopussa. Erityisten kehittämiskohteiden osalta toiminnallinen arviointi 6 kuukauden kuluttua ja tarvittaessa useammin.
 • 40 ohjattua harjoituskertaa, keskimäärin kerran viikossa.
  • Yhden harjoituskerran kesto vaihtelee 60-90min, riippuen ohjattavasta sisällöstä
  • Viikoittaisessa tapaamisessa eli harjoitustilanteessa voi samaan aikaan olla valmennettavana myös muita valmennettavia, maksimissaan yhteensä 4 henkilöä kerrallaan.
  • Ohjatussa harjoituksessa tehdään rytmityksen mukainen harjoitus
 • Vuosisuunnitelman laatiminen yhdessä urheilijan ja lajivalmentajan kanssa
 • Harjoitusrytmitykset n. 8 viikon välein, vuoden aikana yhteensä 6 jaksoa.
 • Harjoitusohjelmat 8 viikon välein
  • Omatoimisen harjoittelun harjoitteet käydään läpi ohjattujen harjoituskertojen yhteydessä.
 • Palaverit lajivalmentajan kanssa kerran kuussa tai tarvittaessa.
 • Omatoimisia harjoituksia toteutetaan osin INTO Sports Oy:n tiloissa Tulliportinkatu 54:ssä. Valmennettava voi käydä tekemässä omatoimiset harjoitukset INTO Sports’n tilassa.
 • Valmennettava on velvollinen maksamaan itse mahdolliset henkilökohtaiseen valmennukseensa liittyvät kulut, kuten esimerkiksi kuntosalimaksut ja uimahallimaksut, tarvittaessa myös valmentajan osalta.

Kysy myös kokonaisvaltaista ravinto-ohjausta 13–19-vuotiaille.